Bezmaksas piegāde boileriem no 125 litriem

Akumulācijas tvertnes (siltuma akumulatori)

Akumulācijas tvertnes Dražice(siltuma akumulatori)

Akumulācijas tvertne(apkures siltuma akumulatori;) ir modernas apkures sistēmas neatņemama sastāvdaļa. Apkures akumulācijas tvertnes (siltuma akumulatori) galvenā funkcija ir siltumenerģijas uzkrāšana – akumulēšana un iekārtu jaudas izlīdzināšana. Izmantojot apkures akumulātorus savienojumā ar dažāda veida apkures iekārtām, var panākt precīzāku un pilnvērīgāku apkures iekārtas darbību, kā arī ilgāku iekārtas darbamūžu un augstāku tās lietderību.

Apkures akumulācijas tvertne (siltuma akumulatori) uzkrāj siltumenerģiju, kas vēlāk tiek atgriezta mājas apkures sistēmā, kur, savukārt, tiek izlietots noteikts siltuma daudzums. Apkures akumulatori siltumenerģiju var tikai uzglabāt, bet pārtraucot siltumpadevi, akumulācijas tvertne (siltuma akumulatori) atgriež atpakaļ saņemto siltumu. Akumulācijas tvertnes atdzišanas laiks ir atkarīgs no to tvertnes tilpuma, termoizolācijas, mājas siltuma zudumiem un āra temperatūras. Ar atbilstošu akumulācijas tvertes (siltuma akumulātori) tilpumu, siltumenerģija sistēmai var tikt nodrošināta pat līdz vairākām dienām.